top of page
  • Writer's picture-

הקלטת הרצאה ״חג השבועות באמנות ובפולקלור״

Updated: May 20, 2021

הקלטת הרצאה שהתקיימה ב 12/5/2021 לקראת חג שבועות עם פרופ' שלום צבר בנושא:

" זמן מתן תורתנו חג השבועות באמנות ובפולקלור של קהילות ישראל "

ההרצאה התקיימה לזכרם של דר ראובן ואסטל פינקחג השבועות יוצא דופן מכמה בחינות מבין חגי שלוש הרגלים. שלא כמו פסח וסוכות אינו נחגג באמצע החודש, משכו אינו שבוע, והסיבה ההיסטורית לחגיגתו אינה נזכרת בתורה. רק בתקופת חז"ל נקבע המועד המדויק של החג והוא זוהה עם מעמד מתן תורה בהר הסיני. הקשר זה ומשמעויות נוספות אשר נוספו לחג במהלך הדורות הביאו ליצירה רבת פנים ומרתקת באמנות ובתרבות. בהרצאה נסקור נושאים מרכזיים שעלו בהקשר החג: הדימוי של מתן תורה – משמעותו והתפתחותו באמנות היהודית למן ימי הביניים ואילך, טקס הנישואין המיסטי בין הקב"ה החתן ועם ישראל הכלה (או בין ישראל החתן לתורה הכלה) כפי "שהונצח" בכתובות מיוחדות שהוכנו לשבועות, נישואין סימבוליים בין ילדים בשבועות, יום הלימודים הראשון בשבועות ומשמעותו, קישוט הבית ובית הכנסת בירק ועיטורים מיוחדים, ואפילו מלחמות מים סמליות.


59 views0 comments

Comentários


bottom of page