Opening of our Shul gates פתיחת שערי בית הכנסת

Updated: Aug 19

Dear Shul members,


We are pleased to announce the opening of our Shul gates, in accordance with the Ministry of Health's guidelines, as follows.


-Up to 50 participants in the space.


-Keeping a distance of 2 meters between congregants.


-Appointment of an Corona agent.


-Wearing masks


-Follow hygiene rules


-Bringing Siddurim from home


-Regular members only.


-No gathering outside Shul.


To maximize space between congregants, weekday minyans will be held on the main floor. Towards Shabbat, a separate message will be issued. We ask again that people at risk (70 years or older, high blood pressure, or poor immune system) to be careful and think carefully before returning to Shul.


All prayers will be broadcasted through Zoom


https://us04web.zoom.us/j/2167835005?pwd=N1RwVVZ5Slp1MlJoSU56cjNneTNTUT09&status=success.


Below is a letter from Rabbi Ote on the matter.


Stay healthy,

The Vaad

Everything is part of Hashem’s greater plan! How fitting that the decision to reopen shuls (within the existing restrictions and directives), comes davka during the week of Yom Yerushalayim which brought Am Yisrael closer to the Mikdash and signified another step in the direction of Geula.


A shul is considered a mini beit mikdash, a place in which the Shechina dwells among us.


We closed our cherished shul to preserve life. We now open our beloved shul (according to the government's directives) to sustain Israel’s eternal existence.


May Hashem guide us and give us the strength to “exalt the house of Hashem and rebuild…” (Ezra 9: 9) with love and devotion.


Still, we must make sure to "safeguard [our bodies and] our souls" as much as possible. Hence halachically one must adhere to the government's guidelines.


Those who plan on participating in the shul’s minyanim should do so with the proper joy and intent to strengthen, elevate, and glorify the sanctity of Israel. "Seek Hashem where he is found, call to Him while he is near” (Isaiah 55:6).


Harav Yosef Ote

לחברי בית הכנסת היקרים, שלום רב,

אנו שמחים לבשר על פתיחת שערי בית-הכנסת, בהתאם להנחיות משרד הבריאות, בהמשך.

-עד 50 משתתפים בחלל.

-שמירה על מרחק של 2 מטר בין המתפללים.

-מינוי נאמן קורונה.

-עטיית מסיכות.

-הקפדה על כללי היגיינה.

-הבאת סידורים וחומשים מהבית

-מתפללים קבועים בלבד.

-לא להתקהל מחוץ לבית הכנסת.

על מנת לאפשר מרווח מקסימלי בין מתפללי בית הכנסת, מנייני בית הכנסת בימי חול יתקיימו באולם המרכזי או בפרגולה. לקראת שבת, תצא הודעה נפרדת.

אנו חוזרים ומבקשים מאנשים בקובצות סיכון (בני 70 ומעלה, לחץ דם גבוה, או מערכת חיסון לקויה) להזהר ולחשוב היטב אם לפקוד את בית הכנסת.

התפילות ישודרו בזום. https://us04web.zoom.us/j/2167835005?pwd=N1RwVVZ5Slp1MlJoSU56cjNneTNTUT09&status=success

להלן, דברי הרב אות בנושא.

היו בריאים,

ועד בית הכנסת

לכבוד הקהילה הקדושה והנכבדה,

הכל משמים! לא בכדי הוחלט שעם ישראל יכול לחזור לבתי הכנסת במגבלות וההנחיות הקיימות, דווקא בשבוע של יום ירושלים בו עם ישראל התקרבו יותר אל מקום המקדש ולגאולה.

בית הכנסת הוא מקום משכנו של ה' בבחינת מקדש מעט.


סגרנו את בית הכנסת כדי לשמור על חיים. אנו פותחים את בית הכנסת (לפי הנחיות הממשלה) כדי לשמור על חיי נצח ישראל.


שנזכה היום לְרוֹמֵם אֶת בֵּית אֱ-לֹהֵינוּ וּלְהַעֲמִיד אֶת חָרְבֹתָיו (עזרא ט, ט) באהבה וברצון.


ועדיין יש להשתדל ככל האפשר על "ונשמרתם מאד לנפשותיכם". ועל כן מבחינה הלכתית יש להישמע לכל ההנחיות של הממשלה ולהקפיד עליהן.


מי שמתכוון להגיע לבית הכנסת שיעשה זאת בשמחה הראויה, כדי לחזק, לפאר ולהאדיר את קדושת עם ישראל המבקש את ה'. "דרשו את ה' בהמצאו, קראוהו בהיותו קרוב" (ישעיהו נה: ו).


הרב יוסף אות

108 views

Recent Posts

See All

לעילוי נשמת יהושע לנדאו ז״ל

שלום, אנו רוצים לסיים עד ט"ו טבת (היום ה30 לפטירה) ש"ס משניות לעילוי נשמת האבא והסבא שלנו יהושע. נשמח אם תוכלו לקחת חלק דרך הקישור הבא: http://mishnayahad.com/or.jsp?r=8537654293 Hi, We would like to

Subscribe for our weekly newsletter

Hazvi Yisrael Synagogue בית כנסת הצבי ישראל

Hovevei Zion 14 חובבי ציון

POB 4400 ת.ד

9104301

Admin@hovevei.org.il

​Tel: +972 52 383 2379 טלפון