top of page
  • תמונת הסופר/ת-

Customs when Tisha'a B'Av falls on Shabbat הנהגות לתשעה באב הנופל בשבת

הרב יוסף אות

לאחר בניית בית שני נחלקו האם יש להתענות בתשעה באב או לא. יש ראשונים שכתבו על בסיס הספרות התלמודית שעשו את יום תשעה באב ליום של משתה ושמחה. לעומתם כתב הרמב"ם בפירוש המשניות למסכת ראש השנה שאכן צמו ביום תשעה באב.

על כל פנים ברור הוא שכאשר תשעה באב נופל בשבת אין צמים. על כן אנו מתפללים שיהיה זה בסימן טוב לגאולת ישראל.

השנה, תשע"ט, תשעה באב נופל בשבת - אין אבלות בשבת.

1. הכנות לקראת שבת:

א. אין להראות סימני אבלות בשבת (על אך שיש כמה אשכנזים שנהגו אבלות בצינעא).

ב. אשכנזים נוהגים להתרחץ במים פושרים לכבוד שבת קדש. ספרדים יכולים אף להתרחץ במים חמים. (מי שקשה לו במים פושרים יכול להתקלח במים חמים).

ג. גברים אשכנזים נוהגים לא להתגלח מר"ח מנחם אב וכך גם בערב שבת חזון (במיוחד בערב שבת תשעה באב). ספרדים יכולים להתגלח אך המחמיר תבוא עליו ברכה.

ד. המנהג הוא להתלבש כבכל שבת. (אני נוהג לא ללבוש עניבה בשבת זו).

2. המעבר משבת לצום תשעה באב:

א. תפילת מנחה (קטנה) מוקדמת (17:30) – לאחר מנחה יש לחזור הביתה ולאכל סעודה שלישית שהינה סעודה מפסקת. הסעודה היא סעודה שלישית כבכל שבת (ניתן אף לאכל בשר ולשתות יין).

ב. לסיים ברכת המזון לפני השעה 19:29 (זהו הזמן בו מתחיל הצום).

ג. על אף שהצום מתחיל בשעה 19:29 עדיין לא נוהגים דיני אבלות עד השעה 20:07.

ד. בשעה 20:07 יש לומר בפה "ברוך המבדיל בין קדש לחול".

ה. להחליף לבגדי חול (שאינם מכובסים).

ו. לנעול נעליים שאינם מעור. יש שהחמירו לאסור נעליים נוחות גם שאינם מעור.

3. תפילת ערבית: 20:30

א. תפילה עם "אתה חוננתנו".

ב. לאחר התפילה נברך לאור הנר "מאורי האש". מי שלא מגיע לבית הכנסת יברך "מאורי האש" אחר התפילה בבית.

4. מי שקשה לו לצום מסיבות בריאותיות שיתקשר אלי 052-603-9157. ובכל אופן לפני האכילה יש לעשות הבדלה על הכוס.

5. מוצאי הצום (יום ראשון בלילה): 19:56

א. תפילת ערבית עם ברכת הלבנה 19:50

ב. יבדיל על הכוס ללא ברכת בשמים (ברכת הגפן על יין, וברכת הבדלה).

ג. מכיוון שזה יא' באב אין נוהגים יותר מנהגי אבלות. אך ראוי לא לאכל בשר או לשתות יין (חוץ מהבדלה) עד יום שני בבוקר.

בשורות טובות ישועות ונחמות לכל בית ישראל!


A Review of the Customs when Tisha'a B'Av falls on Shabbat

Rav Yosef Ote

After the construction of Bayit Sheini, there was disagreement regarding fasting on Tisha'a B'Av. Some Rishonim, based on Talmudic literature, wrote that Tisha'a B'Av became a day of festivity and joy. By contrast, the Rambam wrote in his commentary on Tractate Rosh Hashana that it was still customary to fast on Tisha'a B'Av.

Nonetheless, it is clear that when Tisha'a B'Av falls on Shabbat, we do not fast. This year, 2019, Tisha'a B'Av falls on Shabbat and there is no mourning on Shabbat. Hence, we pray that this will be a good omen, bringing a speedy redemption for Israel.

1. Shabbat Preparations:

a. One must not show signs of mourning on Shabbat (although some Ashkenazim were accustomed to mourn in private).

b. Ashkenazim are accustomed to bathe in lukewarm water in honor of Shabbat Kodesh. Sephardim are permitted to bathe in hot water. (One who finds it difficult to bathe in lukewarm water may bathe in hot water.)

c. Ashkenazi men are accustomed not to shave from Rosh Chodesh Av and that applies to erev Shabbat Chazon as well (and especially applies to erev Shabbat Tisha'a B'Av). Sephardim are permitted to shave but it is good to be stringent upon themselves.

d. It is customary to dress as one would normally for Shabbat. (I, personally, do not put on a tie for this Shabbat.)

2. The Transition from Shabbat to the Fast of Tisha'a B'Av:

a. Early Mincha (Ketana) (17:30) – after Mincha, one must go home and eat seuda shelishit which is also seuda mafseket. It is a regular seuda shelishit like any other shabbat (wine and meat are permitted).

b. Bentching must be finished before 19:29 (at which time the fast begins).

c. Although the fast begins at 19:29, the laws of mourning are not in effect until 20:07.

d. At 20:07 one must say the words, "Baruch hamavdil bein kodesh l'chol."

e. Change to weekday clothes (not freshly laundered).

f. Change to non-leather shoes. Some poskim are stringent and prohibit wearing comfortable shoes even if they are not leather.

3. Arvit: 20:30

a. Shemoneh Esrei is recited with "Ata Chonantanu".

b. After davening, we will recite the blessing "Borei Me'orei ha'esh" on a candle. One who will not be in shul must recite "Borei Me'orei ha'esh" after davening at home.

4. One who finds it difficult to fast for medical reasons is welcome to call me. My number is 052-603-9157. Either way, before eating one must make havdala.

5. After the fast (Sunday night): 19:56

a. Arvit with Birkat Halevana 19:50.

b. Havdala is made without the beracha on besamim (only hagefen on wine and the havdala beracha).

c. Since the date is the 11th of Av, we do not practice any more customs of mourning. However, it is still customary to refrain from eating meat or drinking wine (with the exception of the wine for havdala) until Monday morning.

May we only share positive, redemptive, and comforting news for all of Israel!

24 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page