top of page
  • תמונת הסופר/ת-

Abbreviated Hilchot Purim הלכות פורים בקיצור

הלכות פורים בקיצור רב (כדי לחסוך מכם קריאת מגילה נוספת 😊)

הרב יוסף אות

תחילת צום תענית אסתר: 4:45 צאת הצום: 18:10

בנוגע לצום תענית אסתר, מי שנמצא בבידוד (וקיים סיכוי שנדבק או שידביק אחרים) לא יצום כדי לא להחליש את המערכת החיסונית שלו.

א. זכר למחצית השקל – נהוג לתת לפני תפילת ערבית ליל פורים. לתת לפחות 3 חצאי שקל (רמ"א תרצד).• מי חייב? כולם. נותנים גם עבור ילדים ונכדים (מ"ב תרצד).• מתי? ליל פורים לפני קריאת המגילה (כה"ח כה) וניתן לתת גם עד סוף חודש אדר, או ברגע שיזכור).

ב. ליל פורים:• קריאת המגילה (פרסום הנס) – בלילה וביום (שו"ע תרצג).• מי חייב? גברים ונשים כאחד.• להתכוון לצאת ידי חובה על ידי בעל הקריאה (רא"ש).• צריך לשמוע כל מילה – ואם לא שמע, ישלים על פי סדר מתוך המגילה שלו (מותר גם מספר מודפס - אך אסור לחזור אחורה כדי להשלים את מה שהחסיר).• נוהגים לומר ארבעה פסוקי גאולה בקול רם ואח"כ בעל הקריאה חוזר עליהם:1. 'איש יהודי היה בשושן הבירה...''2. ''ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות....''3. ''ליהודים היתה אורה ...''4. ''כי מרדכי היהודי משנה למלך...''• אם אינו יכול להגיע לבית הכנסת – צריך לקרוא בבית ממגילה כשירה, בדיעבד יצא עם מגילה מספר מודפס ללא ברכה (שו"ע תרצא ס' י, מ"ב ס"ק כז בשם הפמ"ג).

ג. על הניסים: אם שכח בתפילת העמידה וכבר חתם ואמר את שם ה', ברוך אתה ה' הטוב שמך ולך נאה להודות, אינו חוזר, אך יכול (וצריך) להשלים לפני "יהיו לרצון"• על הניסים בברכת המזון – אם שכח ונזכר לפני סוף ברכת המזון יאמר ב - "הרחמן" (רמ"א תרפב, א).

ד. מתנות לאביונים:• שתי מתנות לשני אביונים (כסף או אוכל). צדקה המספיקה לארוחה קטנה כמו מנת פלאפל עם שתייה.• יכול לתת לגבאי או רב בית הכנסת שיחלק בו ביום.• מתי? לכתחילה ייתן ביום פורים אחרי קריאת המגילה.

ה. משלוח מנות:• שתי מתנות לאיש אחד כדי להרבות השלום והרעות. ולכן האוכל שמחלקים צריך להיות מוכן ללא צורך של בישול, ומותר על ידי שליח (שו"ע תרצה).• מתי? ביום פורים.• לא לתת בעילום שם כי הרעיון הוא דווקא להרבות אהבה ורעות.• נוהגים לא לתת לאבלים. אבל אם נתנו לאבל (מנהג ספרד לתת), מותר לאבל לקבל בשמחה.• בתוך שבעה האבל נותן משלוח מנות אחד – לא ירבה בכך ויסתפק במועט.

ו. סעודת פורים:• מצווה להרבות בסעודת פורים ולקבעה על יין ובשר ולאכול ולשתות ולשמוח. עדיף לאכול בה לחם אך אם קשה לו אינו חייב (שו"ע תרצה, ונושאי כלים).• כמה לשתות? לעניות דעתי ישתה מעט יותר מהרגלו ובלבד שלא ישתכר כי כך הוא מבזה עצמו ומגיע לקלות ראש (רמב"ם, רמ"א, השל"ה הקדוש, מ"ב).• מי שמרבה לשתות יש לו על מי לסמוך.• מי שאינו שותה יש לו על מי לסמוך ובלבד שיגיע לשמחה ותענוג מתוך אהבת ה' (מאירי).

Abbreviated Hilchot Purim

Harav Yosef Ote

For the sake of convenience, this document was written in male form but pertains to both men and women alike

.

Ta'anit Esther begins at 4:45. Ends at 18:10.

Concerning Ta'anit Esther, a person in isolation should not fast, so as not to weaken his immune system, since there is a chance that he is infected or can infect others

I. Zecher L'Machatzit Hashekel:

According to the Rama one must give at least 3 half-shekel coins. It is customary to give before Arvit Purim night. Who is obligated? Everyone. And it is customary to give for one's children and grandchildren as well. • When? Purim night before megilla reading. If one forgot, he can give until the end of the month or whenever he remembers

II. Purim Night:

• Megilla reading (to publicize the miracle) – at night and during the day. • Who is obligated? Both men and women equally. • One must have in mind to fulfill his obligation.• One must hear every word. If one misses a word, he must recite the words in order from his own megilla, even if it is a printed version. (One may not go backwards in order to make up what was missed.) • It is customary to recite aloud the four verses of redemption and the megilla reader recites it after. (See the pesukim in the Hebrew above.) • If one cannot go to shul, he must read the megilla at home from a kosher megilla scroll. If there is no possibility of reading or having someone read to him from a kosher scroll, one can fulfill their obligation by reading from a printed book without a beracha.III.

III. Al Hanissim:

• Amida: If the Al Hanissim prayer is forgotten in one's Amida: if he has already recited Hashem's name at the closing of the beracha he does not repeat the prayer, but he can make up for it before yehiyu l'ratzon at the end of the Amida prayer. • Birkat Hamazon: If one forgot Al Hanissim but remembered at the end of the beracha, he can make it up in the Harachamans towards the end of the bentching.

IV. Matanot L'evyonim:

• The mitzva is two matanot (in the form of food or money) to two needy or poor people. It should be tzedakah in the amount sufficient to purchase at least a small meal, like one consisting of a falafel and a drink.• The matanot can be given to the Rabbi or gabbai of the shul so that they can distribute them on Purim day.• When? Lechatchila they should be given on Purim day after Megilla reading.

V. Mishloach Manot:

• Two mishlochim to one person so as to increase peace and enhance friendship. Hence, the food must be already cooked and ready to eat. Sending via a messenger is also permissible. • When? On Purim day (this year it is best to do it early in the day).• Do not give anonymously since the idea is to to increase peace and enhance friendships.• It is customary not to give mishlochim to people in mourning. (If a mourner is given a mishloach he can accept happily). • A mourner in his shiva days of mourning gives mishloach manot, but should refrain from giving too many (one is enough), and keep the mishloach manot small.

VI. Purim Seuda:

• It is a mitzva to have a full seuda, to include wine and meat, and to eat, drink, and be merry. (It is preferable to eat bread but if it is difficult, one is not obligated.) • How much should one drink? In my opinion, one should drink a little more than he usually does, provided that he does not become inebriated and then embarrass himself and act foolishly. • One who normally drinks a lot on Purim has poskim on which to rely.• One who does not drink at all also has on whom to rely as long as he can reach joy and feel happiness in the celebration of the day itself.

21 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

SHAVUOT שבועות

SCHEDULE FOR SHAVUOT Tuesday June 12 (5 Sivan) Light candles: 7:10 PM Mincha: 7:40 PM Maariv:  8:05 PM Wednesday June 12 (6 Sivan) Alot HaShachar: 3:37 AM Sunrise: 5:29 AM Shacharit: Mishkan Daniel :

Comments


bottom of page